הדרכת תאימות ורגולציה של שירותי הבריאות - BMI באמצעות מערכת לניהול הלמידה Totara

הנהגת שיפורים משמעותיים ברמות המוכנות לרגולציה באמצעות מעקב למידה ממוקד.

Targeted Compliance Learning for BMi Healthcare

האתגר:

צוות פיתוח הלמידה של BMI אחראי על מגוון דברים. האחריות העיקרית שלהם היא להבטיח שחווית הלומד, בייחוד בלימוד של תכני החובה, ממוקדת, וניתן לעקוב אחריה ביתר יעילות.

בעבר BMI נתקלה בקשיים של מדידת והערכת ביצועי הלומד, ביניהם:

  • הדרכה ששויכה לעובד על סמך תיאור תפקידו ולא על ידי מהות תפקידו ותחומי אחריותו
  • דרישות ההדרכה הבסיסיות פורשו באופן שונה בכל אתר של BMI ולכן לא היו עקביות
  • דוחות הבקרה מולאו בצורה ידנית והפקתם צרכה זמן משמעותי

כדי לשפר את המיקוד והמעקב, BMI עבדו יחד עם Kineo, על מנת לפתח פונקציונאליות חדשה ומשמעותית יותר עבור מערכת ניהול הלמידה מבוססת קוד פתוח שברשותם.

הפתרון שלנו:

BMiLearn Compliance Learning

הפונקציונאליות החדשה מאפשרת למשתמשים:

  • מטריצת הדרכות חובה: המטריצה מתארת ומאפיינת אילו קורסים הם קורסי יסוד בסיסיים, באיזו תדירות הקורסים צריכים להיות מועברים, מי חייב להשלימם על פי פילוח לפי תפקיד ואחריות ארגונית. המטריצה מאפשרת אבחנה לגבי מה הוא תוכן יסוד ומי חייב ללמוד אותו.
  • מיפוי התדירות של אילו קורסי היסוד עוברים מהדרכה חד שנתית לדו שנתית: דבר המפחית בצורה משמעותית את כמות הזמן המושקע בהדרכת יסוד שנתית. החיסכון הכולל שווה ערך ל-31 משרות מלאות, מה שחוסך זמן עבודה יקר השווה יותר מ-800,000 ליש"ט.
  • מועד החידוש השנתי: BMI נהגה לדרוש מאנשים להירשם מחדש להכשרת יסוד אחת ל- 12 חודשים, אך פיתוח ה-BMiLearn של Kineo מעודד את הלומדים לחזור על הלומדה במסגרת הזמן שהוקצבה לכך בצורה אוטומטית אחת לשנתיים.
  • הכשרת יסוד ממוקדת: שאלון הפרופיל האישי של BMiLearn פותח כדי לאתר תפקידים ותחומי אחריות ספציפיים. פרופיל זה משמש לאחר מכן לעדכון תכניות הלימוד של כל אדם עם הקורסים המתאימים באופן אוטומטי, כך שזו הופכת להיות הרבה יותר אישית, ממוקדת ויעילה.

התוצאות:

עם הדוחות החדשים, הועדה לאיכות השירות יכולה כעת לראות בזמן אמת את מידת ההיענות עבור הארגון, האיזור, בית החולים, המחלקה והפרט. אין איבוד של זמן במעקב אחרי ניירת ותהליכים ידניים. הדו"חות מ- BMiLearn הצביעו על עליה ממוצעת של בין 40% ל-60% בהיענות ושמירה על נהלים בכל בית חולים.

חדשנות זו הצדיקה את עצמה הרבה מעבר להחזר על ההשקעה, בכך שהעלתה את רמת ההיענות והציות בכ-50%, ופינתה כמות זמן המוקדש לשירות ולמשימות ניהול.