Event

Det tycker det är viktigt att komma ut på fältet. Vi är ständigt på turné för att skapa ny kontakter, träffa gamla kunder, påverka, utbyta erfarenheter och skaffa oss intryck. 

Årligen ställer vi ut på flera av de mest välbesökta mässorna och eventen världen över. Vi ger också webinar regelbundet.

Nedan finner du information om var du kan träffa oss den närmsta tiden. Du kan också läsa våra rapporter i vår eventblogg.

Om du vill boka ett möte med oss på någaon av mässorna eller eventen, eller om du tycker att vi borde komma till ett särskilt event - välkommen att kontakta oss info@kineo.se.

Next Event

CIPD Learning and Development show 2017

Share Session

10th May 2017

CIPD Learning and Development show is just around the corner - will we be seeing you there? Spring has sprung and that means it must be time for the CIPD Learning and Development show? As ever the show will present some blossoming insights into HR coupled with the most up-to-date antics from the learning technology world.

Join us on stand 354 The Kineo hub is over on stand 354 this …

Find out more and register