Kvalitet

På Kineo jobbar vi med ackreditering och påpekar vikten av kvalitetsmedvetenhet inom utbildning. Då är det bra att själva kunna jobba mot kvalitetsstandard.

Nedan finner du en sammanfattning av de viktigaste certifikaten Kineo har.

ISO 9001:2008 Quality Management

ISO 9001:2008 är den globala standarden för kvalitetsledningssystem.

ISO:9001 registeredStandarden är baserad ny en uppsättning principer för kvalitetsstyrning, vilka omfattar kundupplevelse, ledningen fokus på kvalitet, inbyggda system och metoder för kvalitetssäkring är på alla nivåer.

Genom att använda ISO 9001:2008 försäkrar vi oss om att kunden får jämn och hög kvalitet, både vad gäller produkter och tjänster.

Vi är stolta över att ha innehaft detta certifikat i många år och ha blivit godkända vid granskningar varje år. 


ISO 14001:2004 Environmental Management

ISO 14001:2004 innebär ett ramverk för en holistisk och strategiskt angreppssätt för miljöpolicy, miljö- och handlingsplan hos organisationer.

ISO:14001 registeredMed detta system avses:

  • Identifiering och styrning av den miljöpåverkan aktiviteter, produkter och tjänster har
  • Fortlöpande förbättring av miljöarbetet för lägre miljöpåverkan
  • införande av ett systematiskt angreppssätt för att sätta miljömål, för att nå dessa och för att påvisa att målen nåtts