Vad vi gör

Vi jobbar för att öka er prestationsförmåga och effektivisera er organisation. Det gör vi genom att förbättra era utbildningar och erbjuda en bättre tillgång till utbildning.

Vi strävar alltid efter att säkerställa ett gott samarbete med våra kunder, hela vägen från behovsanalys, utformning av lösning till leverans och drift. Och när det gäller taktiskt utnyttjande av ett LMS, kan vi också hjälpa till. Vi kan även fungera som support i det fall ni har en egen produktionsavdelning.

Vi har alltså ett brett erbjudande. Allt hålls dock samman av samma enkla idé: tillsammans med våra kunder vi tar fram en bättre lärupplevelse, för förbättrade resultat.

Våra tjänster

Eftersom vi är en del av City & Guilds group, kan vi erbjuda en komplett samling tjänster för att ta fram och leverera era utbildningsprogram. Våra tjänster omfattar:

 • Konsultation och kompetensutveckling
 • Utformning och produktion av blendedlösningar
 • Produktion av skräddarsydd, rapid och mobil e-learning
 • Kursbibliotek Kineo Essentials
 • Lärportaler och LMS, baserade på Totara LMS och Moodle LMS
 • Lärlingsutbildningar
 • Behörighetsutbildning
 • Ackreditering

Läs mer om hela vårt tjänsteutbud.

Våra lösningar

Vi har utvecklat tusentals skräddarsydda utbildningar tillsammans med många olika partners. Några exempel på nyckelområden är:

 • Management och ledarskap
 • Sälj- och produktkunskap
 • Kundtjänst
 • Certifiering och kännedomsskapande initiativ
 • Teknik- och processutbildning
 • Introduktionsprogram för nyanställda och lärlingsutbildningar

Läs mer om hela vårt utbud av lösningar.

Stöd och bidrag till andra verksamheter

Det mesta av vår gärning är förstås inriktad på våra kunder och deras projekt och på forskning och utveckling. Utöva det tycker vi det också är viktigt att ge stöd och bidrag till andra verksamheter där vi lever och verkar. Det gör vi på flera sätt. Nedan kan du läsa mer om några exempel på detta:

 

Kontakta oss...