Vilka vi är

Kineo finns över hela världen och hjälper er att bli mer effektiva genom lärande och teknik.

Kineo är en del av City & Guilds, som är en av världens största utbildningsorganisationer.  Mer än 2 miljoner personer utbildar sig årligen i någon av de över 500 behörighetsprogrammen inom 28 olika industrigrenar och branscher. City & Guilds har över 10 000 utbildningscentra och utbildningsleverantörer i 80 länder.

City & Guilds Kineo är helägt av City & Guilds group. City & Guilds Kineo fokuserar på lärande och teknik för företag och anställda. Kineo Sweden är ett fristående bolag, men med samma inriktning som City & Guilds Kineo. Efterson en del av gruppen, kan dra en ovärderlig nytta av de resurser som finns inom den utvidgade organisationen. Denna omfattar t ex Institute of Leadership and Management (ILM). Mer än 750 000 chefer har genomgått utbildning och ackreditering de senaste 10 åren. 35 000 chefer är medlemmar hos ILM.

Vi sammanför de färdigheter och erfarenheter som finns inom hela gruppen och hos våra partners  - alltid med syfte att möta era behov vad gäller lärande och effektivisering. 

Kombinerad styrka

Kineo grundades i 2005. Tanken var redan från början att förbättra hur teknik för lärande används. Namnet "Kineo" betyder "sätta i rörelse".

Framgångsfaktorerna för Kineo har framförallt varit att leverera resultat och sätta kunderna i första rummet. Exempel på detta är vårt arbete med open sourcelösningar. Kineo har grundat Totara LMS och Adapt för responsiv e-learning.

City & Guilds såg potentialen i Kineos sätt att arbeta med teknik och utveckling, och därmed skapa en ännu större spridning. Kineo är idag en del av City & Guilds Group. City & Guilds Kineo fokuserar på lärande och teknik för företag och anställda.

Möt vårt globala team

Kineo är ett världsomspännande nätverk av kontor. Samtliga levererar teknikstödda utbildningslösningar för att möta våra kunders behov.

Företagsledning

Vår företagsledning, tar ut riktningen, väljer strategi och är ansvariga för den globala gruppen av företag. 

Möt företagsledningen för Kineo.

UK team

Kineos huvudkontor ligger i Brighton, England. Härifrån erbjuder vi stöd till samtliga kontor i nätverket och till våra kunder i Europa.

Läs mer om vårt UK management team

USA och Kanada

En av de första kontor som öppnades utanför UK var vårt kontor i USA, vilket erbjuder Kineos tjänster och lösningar i både USA och Kanada.

Läs mer om Kineo US här

Australien och Stillahavsregionen

Först fanns bara ett kontor i Wellington. Vi har nu flera kontor på Nya Zealand och Australien, vilka förser kunder med tjänster och lösningar över hela Stillahavsregionen.

Läs mer om Kineo Pacific.

Sydafrika

Vårt första afrikanska kontor öppnade i 2011 och har sedan dess försett afrikanska länder söder om Sahara med Kinos lösningar och tjänster.

Lär mer om Kineo South Africa.

Skandinavien

Vi här i Sverige erbjuder Kineos nätverk, kunnande och erfarenhet för den skandinaviska marknaden.

Läs mer om Kineo Sweden.

Israel

Kineo Israel var det näst första kontoret att öppna utanför UK. Kineo har en lång rad ledande företag som kunder och håller regelbundet föredrag för en växande bransch i Israel.

Läs mer om Kineo Israel.

Andra kontor

Vi har även ett partnerföretag i Kina vilket vi har haft ett tätt samarbete med inriktning på att förse Kinesiska företag med tjänster och lösningar. Vi har även flera kontakter i andra regioner, bl a Mellanöstern och Mexiko för att på bästa sätt kunna bistå internationella kunder.

Kontakta oss...