Kineo Sweden

Kineo Sweden ansvarar för kunder i Sverige och Skandinavien. 

Lee Bailes

Lee

Roll
Lee är solutions consultant. Han arbetar både som projekledare och learning designer. Han ansvarar för projekt och ser till att kunderna är nöjda från början till slut.

 

Enes Drndo

Roll
Enes är solutions consultant med inriktning på systemlösningar. Han kravställer, implementerar och supporterar Kineos LMS- och portallösningar.Richard Englund

Roll
Richard är ansvarig för kundlösningar och affärsutveckling. Han ser till att våra lösningar anpassas till våra kunders affärsmål.


 

Bengt Gustafsson

Roll
Bengt ansvarar för kundkontakter och projekt. Han ansvarar för att kunderna är nöjda från start till resultat.

Kontakta oss...