Event

Det tycker det är viktigt att komma ut på fältet. Vi är ständigt på turné för att skapa ny kontakter, träffa gamla kunder, påverka, utbyta erfarenheter och skaffa oss intryck. 

Årligen ställer vi ut på flera av de mest välbesökta mässorna och eventen världen över. Vi ger också webinar regelbundet.

Nedan finner du information om var du kan träffa oss den närmsta tiden. Du kan också läsa våra rapporter i vår eventblogg.

Om du vill boka ett möte med oss på någaon av mässorna eller eventen, eller om du tycker att vi borde komma till ett särskilt event - välkommen att kontakta oss info@kineo.se.

Next Event

Digital design trends in learning for 2018 and beyond [WEBINAR]

Webinar

13th Dec 2017

Discover design trends that will do more than just get your learning seen From typography to graphics and the layout of a course, design is crucial for a great learner experience.

it's not just about first impressions, but also about how the learner absorbs information.  Want to know how to have visual impact? Join this webinar with Kineo's Global Creative Director, Adrian Day, and …

Find out more and register