Event

Det tycker det är viktigt att komma ut på fältet. Vi är ständigt på turné för att skapa ny kontakter, träffa gamla kunder, påverka, utbyta erfarenheter och skaffa oss intryck. 

Årligen ställer vi ut på flera av de mest välbesökta mässorna och eventen världen över. Vi ger också webinar regelbundet.

Nedan finner du information om var du kan träffa oss den närmsta tiden. Du kan också läsa våra rapporter i vår eventblogg.

Om du vill boka ett möte med oss på någaon av mässorna eller eventen, eller om du tycker att vi borde komma till ett särskilt event - välkommen att kontakta oss info@kineo.se.

Next Event

Give your learners a next generation experience – now!

Webinar

29th Jun 2017

Is your learning platform already next generation and you just didn’t know it? Discover how you can transform your LMS from a place to store learning to a learning gateway – a place that promotes sharing knowledge and changing behaviours.

The challenge with many learning platforms is how quickly they can become outdated and fail to meet the demands of today’s workforce. Just like with a …

Find out more and register