Webinar och virtuella klassrum

Kineo kan hjälpa er att göra era webinar och era virtuella klassrum mer effektiva genom att utforma interaktiva gruppaktiviteter och ge dem rätt visuellt intryck.

Vad är skillnaden mellan webinar virtuella klassrum?

Webinar följer typiskt sett en utsändningsmodell där nyckelbudskapet levereras till publiken, vanligen med inslag av frågor och svar. Webinar används ofta när någon form av uppdateringsbudskap skall levereras, t ex information om nya produkter eller tjänster. Webinar används också ofta för att markera startpunkten för ett förändringsprogram e dyl.

Virtuella klassrum skiljer sig från en ren utsändningsmodell genom att interaktion deltagarna emellan ges ett betydligt större utrymme än enkel, textbaserad "chat" medan presentatören föredrar ämnet och kanske ställer lite frågor. I ett virtuellt klassrum liknar interaktionen mer verkliga gruppdiskussioner och deltagarnas bidrag sammanförs lika bra som i de bästa verkliga klassrumsammanhang.

Varför använda webinar och virtuella klassrum?

Är de helt enkelt det bästa av båda världar? Webinar och virtuella klassrum innebär ett flexibelt sätt att bjuda in till interaktion deltagarna emellan med möjlighet till större socialt utbyte än vid ren e-learning. Samtidigt slipper man de avbrott och reskostnader som ett "riktigt" möte ofta innebär.

De ger även bättre möjlighet till att utforska ett ämne djupare och fungerar bättre för deltagare som inte är vana att ta för sig i en debatt och på så sätt få med ett ord  i laget, t ex m h a omröstningar och textbaserad kommunikation.

När passar det att använda dem?

Webinar och virtuella klassrum kan fungera mycket bra som milstensavstämningar, t ex i en blendedlösning. Det kan också användas till att:

  • presentera innehållet i ett program (t ex presenterat av företagsledningen)
  • komplettera eller helt ersätta "riktiga" utbildningsträffar
  • möjliggöra för ämnesexperter att dela kunskap och expertis, med möjlighet för deltagare att ställa frågor
  • grupparbeten där deltagarna kan "brainstorma" idéer och lösningsförslag
  • säkerställa ett varaktigt deltagande, där deltagarna uppmuntras att återkomma och utbyta erfarenheter med varandra och med experter

Våra tjänster för webinar och virtuella klassrum

Vi har tagit fram webinar och virtuella klassrumslösningar för flera av våra kunder, t ex BP och KPMG.  Vårt team av designers kan erbjuda stöd för att utforma engagerande och effektiva virtuella event. Vi kan:

  • utforma event och skapa presentörsguider med professionellt utvecklat presentationsmaterial och annat grafiskt stödmaterial
  • utvärdera era existerande webinar eller virtuella klassrum och ge förslag till förbättringar
  • utbilda era egna team i design och leverans av effektiva webinar och virtuella klassrum

Vi hjälper gärna till att utforma era virtuella klassrum, antingen som del av en blendedlösning eller som enskild lösningar. Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bidra.

 

Kontakta oss...