Scoping och behovsanalys

Det är mer regel än undantag att behovsbilden är otydlig eller att vägen framåt är långt ifrån given. Vi kan hjälpa er igenom den första - och viktigaste - projektfasen.

Vår metodik

Vårt konsultteam kan hjälpa er att ringa in det problem ni vill lösa och föreslå bästa sätt att lösa det.

Vi använder oss av flera tekniker:

  • Fokus på kritiska problem och vanliga misstag m h a 80/20-regeln
  • Action mapping med syfte att identifiera läraktiviteter
  • Intervjuer med ämnesexperter och strukturerade workshops
  • Skapa rubrikmanus och prototypversioner
  • Brainstorming med projektets intressenter
  • Råd och stöd kring användandet av ny teknik, nya möjligheter och nya angreppssätt
  • Skapa grundupplägg och scoping, d v s gå från grundidéer till en tydlig vision för kursen. Denna aktivitet kan utföras som första del i ett produktionsprojekt eller som separat aktivitet
  • Behovsanalys och scoping för LMS: Ta fram kravbild för ert LMS eller lärportal, inklusive user journeys, use cases och arbetsflöden, med syfte att identifiera den LMS-funktionalitet ni behöver

Mer information

Om du önskar mer information eller om du planerar för en kampanj som du behöver hjälp med, välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss...
Du måste ange namn
Du måste ange e-mail
Du måste ange telefonnummer
Du måste ange organisation
Du måste ange ort
Du måste ange ämne
Du måste ange meddelande
Ladda bara upp doc, xls eller pdf-filer