Marknadsföring och kampanjer

Varför sysslar man med utbildning, egentligen? Jo, för att ändra ett beteende till det bättre.

Innan man kan ändra ett beteende, måste man engagera målgruppen och förbereda dem inför förändringen. En ensam, traditionell e-learningkurs åstadkommer sällan detta. En kampanj behövs för att få till en förändring.

Marknadsföringsproffs är experter på att utforma kampanjer för beteendeförändring. Experter inom utbildning använder dock oftast inte med marknadsföring som metod. Vi menar att det är hög tid att gifta marknadsföring med lärande. På Kineo brinner vi för både discipliner. Vi rör från ADDIE Men mot Mad Men - allt hänger på kampanjen.

 

Vårt angreppssätt

Kineo har varit en markndasföringsdrivet företag från första början. Vi har lång och bred erfarenhet av kommunikation för att får beteendeförändring till stånd. Vi har hjälp många kunder med kampanjer för beteendeförändring.

I våra kampanjer siktar vi på:
  • Attrahera och omvända berörda personer till förespråkare för förändringen.
  • Använda flera olika kommunikationskanaler och tekniker, vilka speciellt utformats för att nå målgrupperna.
  • Introducera en varkaktig kampanj som utvecklas beroende på målgruppens respons, och som ger mätbara resultat.

Enligt vårt sätt att se på det, handlar det inte om en tvåstegsmetodik genom att först köra marknadsföring och sedan utbildning.

En kampanj är vital del av lärupplevelsen.  Nyckelinformation, motiverande budskap och expertråd sammanflätas i kampanjen till en effektiv lärupplevelse.

Vi samlar all nödvändig expertis som behövs:
  • Utforma en kampanj med lärresurser och annat material, t ex posters, videoklipp med viral spridningsfaktor, animeringar, microsite:er, responsiva appar, webinar, e-magasin, podkasts med experter, sociala media, interkativa PDFs och mycket annat. Vi utformar temat, målgruppssegmentering, bästa metod för att nå målgruppen, tidsplanering och genomförande.
  • Utveckla material och andra resurser för bästa genomslag - vi har porducerat ett brett utbud av markandsföringsmaterial på alla format nämnda ovan.
  • Styrning och utvärdering. För att åstadkomma rätt effekt, måste kampanjen styras aktivt. Tillsammans med er, sätter vi samman ett team vilka kontinuerligt utvärderar kampanjen med s k dashboards och nyckeltal. Kampanjen kan då justeras för att säkerställa att den ger önskade resultat.

Vår erfarenhet

learning campaign services Vi har utarbetat kampanjer för flera ledande varumärken. Här är ett urval av nyligen genomförda kampanjer, vilka hade en avgörande betydelse:

BP blendedlösning: En innehållsrik kampanj med en inflytelserik avsändare. Denna kampanj var något av en "hitta Elvis" - en avsändare men tyngd och bädda in en stark idé i en organisation. Kampanjen omfattade flera kommunikationskanaler som t ex artiklar för att förespråka värden, vittnesmål från kollegor och vanliga nyhetsbrev om utveckling och framgång.  Kineo skapade en komplett användargrupp kring grunderna för verksamheten.

Engagemang i Hollywoodstil: Tre kortfilmer för ett större företag i underhållningsbranschen. Filmerna hade ett humoristiskt anslag men med ett kritiskt budskap gällande informationssäkerhet. Kampanjen förstärktes med påhittade filmaffischer, flalshmobs, golfbilar, godis med varumärkestryck och t o m besök av superhjältar...kontakta oss för att detaljerat case.

The Co-operative group: En kampanj vilken inkluderade marknadsföringsmaterial genom ett e-magasin för att påannonsera lansering av en ny site för ledarskap och utveckling. E-magasinet innehöll viktig bakgrundsinformation och inbjudningar till att delta i nya utbildningssatsningar. Varje månadsutgåva hade sitt egna ledarskapstema med en senior avsändare ur kampanjledningen.

City & Guilds Mat och DryckFör att uppmuntra nya lärlingar att söka sig till hotell- och restaurangnäringen, utvecklade Kineo ett marknadsföringssite baserat på Totara LMS. Site:en inkluderade videos med personer inom branschen, sociala media för diskussioner, lärspel för inspiration och motivering för att ta reda på mer.

Mer information

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan utforma en kampanj för att förstärka ert utbildningsinitiativ för er.

Kontakta oss...
Du måste ange namn
Du måste ange e-mail
Du måste ange telefonnummer
Du måste ange organisation
Du måste ange ort
Du måste ange ämne
Du måste ange meddelande
Ladda bara upp doc, xls eller pdf-filer