Mahara ePortfolio

Kineo Pacific har haft ett nära samarbete med öppen källkod-experten Catalyst IT för att ta fram e-portföljsystemet Mahara, och bidrog till att leda dess utveckling under projektets första år.

Vad är en e-portfölj?

E-portföljen samlar kursdeltagarnas digitala innehåll, erfarenheter, kvalifikationer och andra prestationer.

E-portföljer erbjuder kursdeltagare ett strukturerat sätt att sammanställa sina studieresultat och arbetslivserfarenheter.

Den vägledande principen under utvecklingen av e-portföljsystemet Mahara var att centrera det kring kursdeltagaren för att skapa en personlig lärandemiljö. Systemet står därför i kontrast till mer organisationscentrerade lärplattformar (LMS).

Maharas arkitektur är inspirerad av Moodles modulbaserade, påbyggnadsbara arkitektur. Mahara är ett ”inkopplingsbart”, modulbaserat e-portföljsystem som är kompatibelt med nästa generations webbtjänster och utvecklat med interoperabilitet i åtanke.

  Det är ett av få e-portföljsystem som uppfyller kraven i interoperabilitetsspecifikationen LEAP2A.

 

Vad bidrar Mahara med?

Mahara innehåller många funktioner som hjälper dig att hantera en mängd olika e-portföljer och att skapa onlinemötesplatser för kursdeltagarna:

 • Programvara med fri och öppen källkod.
 • Designat av utbildare i samarbete med experter på öppen källkod.
 • Hanterar, lagrar och visar medierikt innehåll.
 • Användarna har möjlighet att välja vem som kan se deras information och i vilket format.
 • Centrerat kring kursdeltagaren.
 • Sammanställer och visar resultat.
 • Flexibelt CV-verktyg.
 • Socialt nätverkande via kursdeltagarnas onlinemötesplatser.
 • Verktyg för grupparbete.
 • Delning av mallar.
 • Stöd för flera olika språk och teman.
 • Stöd för flera organisationer i en och samma installation.
 • Flexibel, ”inkopplingsbar” arkitektur.
 • Fungerar tillsammans med Moodle, Totara och andra lär- och utbildningsplattformar.
 • Importera och exportera med öppen standard.

 

Varför använda en e-portfölj?

E-portföljer kan anpassas för att samla flera olika funktioner och för att visa färdigheter och erfarenheter för lärare, handledare, studiekamrater och arbetsgivare. Kursdeltagare som använt e-portföljer tidigare anser att de blivit mer medvetna om sina färdigheter, fått större förtroende för sina förmågor och känner sig mer självständiga. E-portföljer ökar i popularitet i hela världen som verktyg för att förbättra lärandet, sammanställa resultat och hjälpa till med personlig karriärsutveckling.

Processen att skapa en e-portfölj kan hjälpa kursdeltagare och arbetsgivare att:

 • få en överblick över samlade erfarenheter och utveckling utöver individuella lektioner
 • få förståelse för kunskaper och erfarenheter vad gäller yrkesfärdighet
 • hämta bevis för lärande och prestationer
 • identifiera kunskapsluckor genom att granska och reflektera över innehållet i e-portföljen
 • planera, sätta upp och gå igenom personliga utvecklingsmål.

 

Kompetensutveckling och e-portföljer

Vår förmåga att bygga en konkurrenskraftig personalstyrka är beroende av att vi lyckas utnyttja en mängd yrkesfärdigheter. E-portföljer uppmuntrar kursdeltagare och arbetsgivare att se utbildning och erfarenheter i ett bredare, karriärsutvecklingsmässigt sammanhang.

E-portföljer kan vara till hjälp i en mängd olika aktiviteter, bland annat:

 • Rekryterings- och bedömningsprocesser
  E-portföljer kan förbättra kvaliteten på platsansökningar och effektivisera rekryterings- och bedömningsprocesserna.

 • Utbildningsbehov och karriärplanering
  En e-portfölj hjälper till att identifiera kunskapsluckor och utbildningsbehov, så att du kan göra upp specifika utvecklingsplaner för anställda och effektivisera användningen av utbildningsmedel. De flesta karriärtjänster och e-portföljer har samma syfte, nämligen att utgöra underlag för färdigheter, ge en överblick över erfarenheter och planera för framtida karriärmöjligheter.

 • Fortlöpande yrkesmässig utveckling
  Allt fler branschorganisationer använder e-portföljer för att visa att de når upp till branschstandarderna. Det har till exempel blivit populärt bland lärare och vårdpersonal att visa sina erfarenheter och att göra en reflekterande självbedömning med hjälp av en e-portfölj för att få sin legitimation.

 • Tillgodoräknande av erfarenheter
  Processen att samla underlag för kursdeltagares och anställdas prestationer för formellt tillgodoräknande av tidigare erfarenheter kan effektiviseras med hjälp av e-portföljer.

 

Kontakta oss...