Varför välja Totara LMS?

Totara LMS är en komplett lärplattform som kan anpassas både visuellt och funktionsmässigt för att uppfylla dina, organisationens och dina medarbetares specifika behov.

Vår ambition är att skapa ett givande partnerskap med dig för att förstå ditt företags verksamhet och affärsbehov samt dess lärandekultur. Det innebär att vi kan anpassa din lärplattform för att uppnå önskade resultat.

Totara LMS är fullständigt anpassningsbart eftersom det är byggt med öppen källkod. Det är anpassat för olika enheter och använder ett responsivt ramverk, så att kursdeltagarna får samma upplevelse oavsett om de visar innehållet på en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du betalar inga licensavgifter per användare, vilket gör systemet till en god investering.

Totaras funktioner

Totara LMS har de funktioner som krävs för att uppfylla en mängd affärsbehov, t.ex:

 • prisbelönta introduktionsprogram
 • produktutbildningsportaler för utvidgade företag och kampanjbaserat lärande
 • företagsomfattande regelefterlevnadsprogram
 • ledarskaps- och företagsledningsprogram
 • certifierings- och lärlingsprogram
 • teknik- och processutbildning
 • e-handelsbaserat utbildningsutbud.

 

Föredragen partner och medgrundare till Totara LMS

Som medgrundare av Totara har vi mer erfarenhet än någon annan. Vi har arbetat med över 150 Totara-kunder inom alla typer av branscher, bland annat Samsung, The Football Association, Disability Matters och easyJet, på 15 olika språk för deltagargrupper i storleksordningen 500 till hundratusentals kursdeltagare.

Öppen källkod-plattformen Totara LMS har samutvecklats av Kineo UK, Kineo Pacific och Catalyst IT. Vi har samarbetat för att skapa en banbrytande produkt baserad på den populära lärplattformen Moodle LMS, med ett omfattande och växande antal funktioner för företag.

 

Vilka är fördelarna med Totara LMS?

Det stora antalet funktioner och den öppna källkoden gör att Totara LMS skiljer ut sig från mängden. Du kan snabbt minska dina årskostnader och öka effektiviteten eftersom du inte betalar några licensavgifter, och den öppna källkoden gör att du kan lägga till funktioner eller integrera Totara med andra system.

I och med att Totara LMS är ett system med öppen källkod, kan vi skapa innovativa lärplattformar som anpassar sig efter dina specifika önskemål. Vårt team kan utforma och specialanpassa de många funktioner som redan finns tillgängliga i Totara LMS, eller utveckla ytterligare funktioner för att skapa en lösning som gör en verklig skillnad för verksamheten.

De främsta fördelarna:

 • Skapa och följa upp e-utbildning, antingen som fristående kurser eller som del av ett utbildningsprogram.
 • Hantera registreringsflöden och meddelanden för klassrumsbaserad utbildning.
 • Designa och leverera blandade lärmiljöer utifrån en mängd olika aktiviteter, uppgifter och resurser som inlämningsuppgifter, resursdelning och databaser.
 • Hantera certifiering och omcertifiering.
 • Skapa anpassade rapporter med hjälp av intuitiva rapportverktyg.
 • Utvärdera kunskap och lärandeupplevelsen med de omfattande bedömnings- och enkätverktygen som erbjuder frågebanker, viktning av svar, randomisering och en mängd olika frågetyper.
 • Dela enkelt in kursdeltagarna i olika kategorier, antingen manuellt eller utifrån automatiserade regler.
 • Hantera resultat med hjälp av definierade mål, kompetenser, nätbaserad utvärdering av arbetsflödet och heltäckande återkopplingsfunktioner.
 • Premiera prestationer med anpassade certifikat eller öppna utmärkelser.
 • Möjliggör socialt lärande med bloggar, diskussioner, chattar och wikier som standard, samt ännu fler funktioner om du kompletterar med Totara Social.
 • Integrera systemet med ditt HR-/lönesystem och enkel inloggning för att slippa ange lösenord.

Kontakta oss om du vill veta vad vi kan göra för din organisation.

 

Kontakta oss...