Hosting och support

Alla webbplatser och webbapplikationer (som t ex Totara LMS och Moodle) kräver övervakning och regelbundet underhåll för att säkerställa att de fungerar stabilt, säkert och svarar enligt krav.

Kineo erbjuder flera olika planer och nivåer för hosting och support, enligt vad olika kunder behöver och efterfrågar. Varje servicenivå definieras av ett Service Level Agreement (SLA).

Oavsett om du kör en enkel test eller använder ett komplett LMS för en hel koncern, kan ni vara förvissade om att allt server- och webbplatsunderhåll ombesörjs proaktivt. Vi hostar och supporterar mer än 100 site:er för våra kunders räkning.

Med vår supporttjänst Named Site Administrator (NSA), betjänar våra experter snabbt varje ärende.

Våra hostingtjänster

Vi är partners med Rackspace, vilka utformar, bygger och driftsätter tre olika typer av hostingmiljöer:

  1. Dedikerade lösningar för höga krav på tillgänglighet (för storföretag och andra större affärskritiska webbplatser)
  2. Fristående, dedikerad serverlösning (hårdvaruserver, för enbart ert företag)
  3. Molntjänst (virtuella serverinstanser - snabbt, skalbart och kostnadseffektivt)

Med datacenter över hela världen, har vi erfarenheten och utrustningen att möta alla era krav vad gäller hosting.

Våra supporttjänster

Vi inser att underhåll och administration av ett växande Learning Management System (LMS) kan kännas som en övermäktig uppgift. Det är därför vi erbjuder support med syfte att ni skall kunna fokusera på er kärnverksamhet och därmed maximera era chanser att lyckas.

Kineo erbjuder support enligt tre nivåer:

Nivå Beskrivning Tillämplighet
1. Grund Ett anpassningsbart team bestående av Support Account Managers and Support Engineers, vilka har hand om ett obegränsat antal kundsystem. Extra personal anlitas efter behov, helt enligt det antal kunder som använder denna grundnivå för support. Denna supportmodell passar bäst för små och medelstora system av standardkaraktär, d v s med lägre krav på anpassning.
2. Intensiv Flera team, där varje team har en utsedd Support Account Manager och ett antal utsedda Support Engineers. Varje team har hand om ett givet antal system (vanligen tre system). Denna modell innebär att teammedlemmarna får en mer "intensiv" kunskap om just deras kunders system. Denna supportmodell passar bäst för större, kundanpassade system där specialistkunskaper krävs.
3. Dedikerad För ett maximalt fokus erbjuder vi ett dedikerat team, där team:et jobbar med enbart en kund. Denna modell passar bäst för specialanpassade, affärskritiska system, med många användare och där högsta nivå av närvaro och support krävs.

Alla våra hosting och supportplaner ger er trygghet och arbetsro. Vi bevakar systemen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. Vi installerar säkerhetsuppdateringar, buggfixar och ger NSA hjälp, råd och stöd. Varje ärende behandlas via vår online portal, ett webbaserat "ticketing system", vilket säkerställer att ärenderapporteringen kan bevakas centralt, från första notifiering till bekräftad lösning.

Mer information

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss för mer detaljer om hur vi kan hjälpa er att hosta och supportera ert LMS.

Kontakta oss...
Du måste ange namn
Du måste ange e-mail
Du måste ange telefonnummer
Du måste ange organisation
Du måste ange ort
Du måste ange ämne
Du måste ange meddelande
Ladda bara upp doc, xls eller pdf-filer