Certifieringar

Lagar och förordningar måste följas. Många företag ser det som en affärskritisk utmaning att säkerställa att personal följer gällande lagar och förordningar.

Kurser som syftar till att enbart skapa kännedom om lagar och förordningar räcker oftast inte. För djupa och varaktiga kunskaper och färdigheter, krävs att ni:

  • Skapar en beteendeförändring som håller i sig långt efter att utbildningen genomförts
  • Arbetar med förändringen på ett kostnadseffektivt sätt med samtliga berörda målgrupp och ofta med en tight tidplan
  • Ikraftsätter deltagarna att handla på egen hand och ger dem support då de stöter på utmaningar där lösningem inte är uppenbar
  • Utfärdar certifikat som tål en granskning, d v s verkligen representerar de kunskaper och färdigheter som krävs för att efterleva lagar och förordningar
Compliance and Policy icon

Vår metodik

Vi vill framhålla tre saker som alla är av avgörande betydelse för lyckad certifiering:

  • Kampanj: Certifiering fungerar inte såvida inte målgruppen känner till att det finns ett värde att göra saker på ett visst sätt. Enbart utbildning räcker oftast inte till. En kampanj som utnyttjar flera kommunikationskanaler fungerar ofta mycket bra till att etablera förståelse för syftet och vikten av förändring.

  • Design för bästa genomslag: Använd beprövade metoder för effektiv utformning av utbildning. Verklig kontext, berättarteknik, utmaningar, motiverande moment och självutvärderingar har alla sin plats och funktion i innehållet.

  • Varaktighet:  Säkerställ att stödinsatser ges lång tid efter att själva utbildningen avslutats. Genom tydliga åtgärdsplaner, skapandet av användargrupper och dagligt erfarenhetsutbyte t ex via portaler, säkerställs att initiativet hålls vid liv och rätt kunskaper och färdigheter befästs.

Hur Kineo kan hjälpa till

Vi ger er de resultat ni eftersträvar genom våra tjänster för certiferingsprogram:

 

 

Case

Vi har arbetat med ämne som hälsa och säkerhet, motverkan mot korruption, motverkan mot pengatvätt, mångfald och medbestämmande, teknisk certifiering, riskhantering, informationssäkerhet, kännedom om bedrägerier, datasäkerhet och handelsregler:

BP – Operational Effectiveness

Ökad säkerhetoch effektivitet genom ett globalt certfieringsprogram via en blended utbildningslösning. Programmet omfattar även en klampanj för ökad kännedom kring bl a säkerhetsfrågor.

Läs mer om case:et (på engelska).

BP elearning case study

ASB Bank - Financial compliance

Kineo tog fram en svit av scenario-baserade moduler för certifiering och anpassning för en större australiensisk bank, eftersom föreskrifter och krav hade uppdaterats.

Läs mer om case:et (på engelska).

ASB Bank elearning case study

 

Senaste resurserna

Våra designers skriver regelbundet och håller tal om nyckelfrågor för lyckad certifiering. Här finner du några av våra fria resurser:

Video: our compliance approach in action

Välkommen att kontakta oss för att disktera era behov när det gäller certifiering.

Kontakta oss...