Ledarskap och management

Chefer har tvivelsutan mycket att stå i. De skall vara förebilder inom många områden - från att vara en skicklig kommunikatör till en god känsla för time management. De måste även ha fullständig koll på det strategiska och förstå de komplexa samband som råder på marknaden. De måste självklart också vara goda ledare.

Kraven är högt ställda. Och det betyder ju faktiskt att chefsutbildningar måste vara lika flexibla och anpassningsbara som vi begär våra chefer att vara. Därför måste managementutbildning:

 • Vara tillgänglig efter behov - direkt åtkomligt när ett visst behov uppstår, t ex inför ett utvecklingsprojekt för performance management
 • Innehålla högkvalitativt och stimulerance innehåll, från tillförlitliga källor
 • Innehålla en mix av olika resurser, där det senaste inom forskning ingår, varvat med praktiska övningar, nyhetsuppdateringar och exempel
 • Innehålla möjligheter till erfarenhetsutbyte och samarbete kollegor emellan

Leadership & Management Solutions icon

Vår metodik

Kineos utbildningar inom ledarskap och management är framtagna för att göra skillnad:

 • Tillgång till en lång rad resurser: Vi skapar resursinriktade portaler och arbetsverktyg för chefer. Dessa omfattar best practice exempel, praktiska övningar, metoder som kan tillämpas direkt och även länkar till artiklar om senaste forskningen på området. Vi kombinerar allt detta i person- och företagsanpassade portaler för ledarskap och manangement.

 • Tillämpningar för att bygga upp erfarenhet: Chefer behöver inte bara goda kunskaper. De måste också ha goda färdigheter. Kineo skapar scenarier där chefer kan öva på krävande situationer under kontrollerade former och med återkoppling från experter.

 • En plattform för erfarenhetsutbyte: Samarbete med kollegor och experter är en viktig del av Kineos metodik. M h a webinar, diskussionsforum, praktikfall och grupparbeten lär sig deltagarna lösa uppgifter tillsammans.

 • Kvalitetsinnehåll och samarbetspartners: Arbetsverktyg och scenarier i all ära, men kvaliteten hos dem hänger på innehållet. Våra partners, bl a Institute of Leadership and Management - ett systerföretag till Kineo, Good Practice och Oxford Group borgar för kvalitet och ett övertygande innehåll.

Hur Kineo kan hjälpa till

Oavsett vad ert utbildningsbehov är vad gäller ledarskap och management, kan vi hjälpa er med en lång rad tjänster:

 • Skräddarsydd-learning Utbildningarna är varumärkesanpassade och även gestaltade för att passa just ert företags verksamhet och kultur. Innehållet omfattar verkliga case, praktiska övningar och arbetsverktyg.

 • Bibliotek med managementkurser, framtagna i samarbete med Good Practice, klara att använda direkt.  Ämnena omfattar bl a coaching, beslutsfattande, svåra samtal och problemlösning. 

 • Portaler för management och ledarskap, baserade på Totara LMS eller Moodle. Portalerna är både varumärkesanpassade och personinriktade och utgör en kanal för distribution av blendedlösningar med t ex webinar, klassrumsutbildning, användargrupper, nyhetsflöden och tracking.

 • Kvalificering och ackreditering där City & Guilds och ILM står för tillförlitlig och erkänd fortbildning för er ledningsgrupp.

 • Blendedlösningar för management och ledarskap, vilka kombinerar beprövade upplägg, leverans, portal, kvalificeringar och innehåll för kompletta och lätt överskådliga utbildningprogram. Lösningarna passar alla förkunskapsnivåer och alla nivåer inom ert företag.

Vår erfarenhet

Vår erfarenhet av ledarskap och management omfattar projekt för BP, UK Ministry of Justice, Barclays, Castellum, M&S, Tesco och många fler. Vi har bl a jobbat med dessa ämnen:

 • Strategi och planering
 • Change management
 • Team leading
 • Performance management
 • Coaching
 • Rekrytering och urvalsprocesser
 • Intressenter och påverkan
 • Time management
 • Beslutsfattande
 • Kreativa processer och problemlösning

Nedan finner du några exampel. Klicka på bilderna för att läsa mer om case:en.

The Co-operative Group

Cooperative leadership case study

Vi samarbetade med Co-operative Group för att ta fram vad vi kallar en Leadership Development Zone, d v s en portal för de 500 högsta cheferna. Lösningen baserades på Moodle. Portalen representerade en blendedlösning med resurser, elearning och traditionell klassrumsutbildning.

Läs mer om case:et (på engelska).

Marks & Spencer

Marks and Spencer line managers case study

M&S behövde fortbilda sina linjechefer i en rad nyckelområden. Dessutom behövde de en portal för att distribuera utbildningen och erbjuda stödfunktioner. Lösningen bestod i open source LMS och riktad e-learning. 

Läs mer om case:et (på engelska).

Senaste resurser

Oavsett vad ni behöver vad gäller utbildning inom ledarskap och management, välkommen att kontakta oss för att diskutera möjliga lösningar. 

Kontakta oss...