Introduktionsprogram

Ge era nyanställda ett bra stöd att bli delaktiga och produktiva så fort som möjligt.

Det första intrycket är viktigt - det gäller utbildning lika väl som allt annat. Vid introduktion av nyanställda är det förstås av största vikt att utbildning och annat stöd har rätt ton och anslag. De nyanställda måste känna att de gjort ett bra val att ta anställning hos er. Det avtryck en introduktionsutbildning ger spelar som regel stor roll.

Genom att bygga vidare på koncept för introduktionsutbildningar ser många företag och organisationer ett stort värde i lärlingsprogram. Det finns stora fördelar i det, både för företaget och för lärlingarna själva. Som en del av City & Guilds group, har vi hjälpt företag som Tesco, McDonald's och Toni & Guy att ta fram lärlingsprogram.

Introduktionsprogram måste vara konsekventa, kostnadseffektiva och helst komma igång innan de nyanställda börjar sin anställning. Vår metodik och våra tjänster kan hjälpa er att åstadkomma ett sådant program.

Onboarding Solutions icon

Vår metodik

Vi har tagit fram och producerat introduktionsprogram för många företag och organisationer, t ex Barclays, M&S, BP, Guoman Thistle. Vi vill lyfta fram fyra saker som särskilt viktiga för att lyckas:

  • Tillhörighet: Få era nyanställda att känna att de gjort ett gott val i att ta anställning hos er. Riktade och välformulerade välkomstbudskap och högkvalitativ video kan fungera mycket väl. Dessa kan omfatta material som sänds ut innan anställningen börjar via en introduktionsportal. De nyanställda känner då en högre grad av motivation och ges rätt förutsättningar att bli en del av verksamheten så fort som möjligt.

  • Kärnvärden: Ge nytillkomna medarbetare stöd att lära sig det ert företag står för. Få dem att anamma ert företags inriktning och kärnvärden. Vi rekommenderar särskilt att utbyta erfarenheter - hur företaget startade, vad företaget tror på, vad det innebär att vara en medarbertare o s v.

  • Beteende: Ert företags kärnvärden är basen för vad det innebär att vara en del av ert företag. Men det gäller förstås även att de nyanställda skall börja ta egna beslut och agera i linje med era kärnvärden. Hur når ni dit? Jo, med hjälp av scenarier och andra utmaningar där era kärnvärden och arbetsmetoder tillämpas, med stöd och återkoppling från experter.

  • Börja arbeta: Denna aspekt avser läget då en medarbetare antar sin roll blir poroduktiv fullt ut. Därför rekommenderar vi att nyanställda ges fortlöpande stöd, med nya målsättningar och erfarenhetsnivåer efter hand.

Hur Kineo kan hjälpa till

Vi kan hjälpa er på många sätt för att intressera, engagera och kompetensutveckla nya medarbetare och lärlingar:

  • Managed Learning Services (engelska),är vår nya tjänst där vi kombinerar design, konsultation, portal, blendedlösningar, utbildningsinnehåll och behörighetsutbildning - allt som i ett paket

Senaste resurser

 

Se några exempel på introduktionsutbildning som e-learning i videoklippet nedan

Välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar gärna hur vi kan hjälpa er att möta era behov när det gäller introduktionsutbildningar.

 

Kontakta oss...