Sälj- och produktutbildning

product Knowledge solutions icon

Säljpersonal är av helt avgörande betydelse för framgång. Det är därför av största vikt att säkerställa att er sälj- och produktutbildning har ett tydligt affärsfokus.

Harvard Business Review undersökte nyligen 160 säljavdelningar och identifierade följande utmaningar:

  • Inköpare har mer information än någonsin tidigare om produkter och erbjudanden, vilket innebär att säljare verkligen måste kunna sina saker.
  • 85% av företagen angav att deras produktlinjer hade blivit både bredare och mer komplicerade. För företag med högteknologiska produkter är det inte ovanligt med produktreleaser med endast några veckors mellanrum. Det gör det förstås än svårare för säljare att hålla sig uppdaterade och därmed framstå som trovärdiga.
  • 62% angav att det tog mer än sju månader för en nyanställd säljare attkomma in i verksamheten fullt ut. Upplärningstiden är en nyckelfaktor för ett säljavdelnings konkurrenskraft. Det gäller särskilt vid konsultativ- och lösningsinriktad försäljning.

Vår metodik

Kineo har tagit fram riktade e-learningutbildningar, LMS portaler och blendedlösningar för globalt verksamma säljteam hos ledande företag. När det gäller sälj- och produktkunskap har vi arbetat med kunder som Vodafone, Nikon, Sony Europe, McDonald's, Cable & Wireless och många fler. Här är en sammanfattning av vad vi bidragit med:

  • Fokus på resultat: Produktkunskap kan ses som ett verktyg för ert säljteam. Verktyget måste finnas till hands när det behövs. Bäst fungerar 10-15 minutersmoduler där säljarna får precis vad de behöver för att möta kunderna. Modulerna bör också vara tillgängliga på mobila enheter.

  • Skapa en kontext och erbjud övningar: Vi tar fram scenarier där era säljare ställs inför realistiska utmaningar som t ex behovsanalys, lösningsansats och avslut. Spelbaserade upplägg och videomedia används med fördel.

  • Bibehåll resultat mha portaler: Håll initiativet levande och bibehåll resultat mha riktade portaler för produkt- och säljkunskap. Säljpersonalen får därmed en egen kanal för att hålla sig uppdaterad och utbyta erfarenheter om vad som fungerar väl i en kundsituation. Portalen kan också utvidgas till att omfatta kunder, vilket vi t ex gjort för Sony.

Hur Kineo kan hjälpa till

Vi kan ger er stöd på alla nivåer för förbättrad inlärning och resultat - från taktiska lösningar för snabba resultat till kompletta certifieringsprogram. Våra tjänster omfattar:

  • Rapid e-learning för produktkunskap.  Ledtiderna för att producera materialet behöver inte vara mer än några veckor vilket ofta är viktigt för att passa in i lanseringsplaner. Modulerna distribueras via säljportal eller LMS och resulten kan lagras
  • Skräddarsydd e-learning med realistiska scenarier där säljarna får möjlighet att öva på kundsituationer i en kontrollerad miljö. Färdigheter i både säljteknik och produktkunskap kan övas
  • Riktade portaler för säljkanaler och partners där vi använder Totara LMS som utgångspunkt för att skapa varumärkesanpassade och personinriktade lärupplevelser, där säljpersonal kan utbyta erfarenheter och "best practice". I portalen är det också möjligt att lagra resultat och  integrera mot CRM
  • Blendedlösningar, där allt ovan kombineras i komplett program för kompentenshöjning av er sälj- och serviceorganisation

Case och erfarenhet

Vår erfarenhet omfattar riktade lösningar för produkt- och serviceutbildning, reglerade säljprocesser, konsultativ försäljning och säljakademier för säljteam på en global arena.

Nedan finner du ett litet urval av case om sälj- och produktutbildningar.

Sony: Product Knowledge Portal and Elearning

Sony case study

Totara LMS fungerar som navet i lösningen för produktutbildningar, där man kan utbyta råd och tips, "best practice" och förstås även ta del av e-learning i denna europeiska portal för Sony.

Läs mer om case:et (på engelska).

Nikon: Elearning and Knowledge Portal

Nikon case study

Vi kombinerar sälj- och produktkunskap och spel i en portal för hela Nikons globala återförsäljarorgnisation i detta prisvinnande projekt.

Läs mer om case:et (på engelska).

Mer information

Välkommen att kontakta oss. Vi hjälper gärna till med era utmaningar när det gäller sälj- och produktutbildning.

Kontakta oss...