Teknik-, process- och systemutbildning

Framgång hänger ofta på effektiva processer. Ibland är processerna gemensamma för många branscher. Men ofta är de branschspecifika. Det kan handla om era processer för kundservice eller en specifik utvecklingsprocess som ger ert företag konkurrensfördelar.

Om ni vill att era medarbetare skall jobba enligt en process, då är det nödvändig att utbilda dem. När det gäller system- och processutbildning ser vi ofta att man behöver komma till rätta med:

  • Kostnadseffektivitet: Misstag, fel utförda arbetsuppgifter eller skada på utrustning kan vara mycket kostsamma
  • Konsekvens: Alla bör jobba efter samma arbetsmetoder, d v s enligt "best practice"
  • Delaktighet: Ett väl fungerande arbetssätt måste kännas naturligt och inte som något tungrott och krångligt
  • Aktivering: Det handlar inte bara om förståelse. Det handlar även om att ta personligt ansvar för att rätt processerna och arbetsmetoder följs
  • Lättillgängligt stöd: Se till att stödmaterial finns tillgängligt när det behövs som bäst, d v s när arbetet utförs

Process and Technical Training Solutions icon

Vår metodik

 

  • Ge ett sammanhang, övertyga om fördelarna: Alla processer och system är förutsättningar för att nå ert företags mål. Om ni inte fokuserar på dessa mål, men ändå tar fram ett sammanhang för det, missar ni chansen att få medarbetarna fokuserade på vad processerna och system kan ge dem. Oftast finns det ett budskap av typen "bra för dig - bra för företaget" som behöver lyftas fram.

  • Storytelling: Ni måste visa hur processerna bidrar till förbättringar genom att låta medarbetarna agera problemlösare, ge dem rätt arbetsverktyg och ge dem utmaningar med rätt svårighetsgrad.

  • Fokus: Mer är inte nödvändigtvis bättre. Ni bör använda 80/20-reglen och fokusera på på det mest avgörande och väsentliga. Stödinformation, inbyggda exempel och on-line hjälpfunktioner kan klara resten.

  • Övning ger färdighet: Erbjud en kombination av läraktiviteterna "Visa mig" (visa hur arbetsuppgiferna går till), "Prova på" (möjlighet att öva med återkoppling, särskilt vid misslyckade försök) och "Testa" (poängsatta test i självdiagostiskt syfte).

Hur Kineo kan hjälpa till

Vi kan hjälpa er att ta ett systematiskt grepp om process- och teknisk utbildning. Vi har tagit fram och producerat e-learning och blendedlösningar för ett brett spektrum av tekniska processer och för företag inom många olika branscher. Några exempel är teknisk utveckling, detaljhandel, catering, hälsa och säkerhet,  bank och finans och många fler. Dessa uppdrag har omfattat korta, riktade moduler  om specifika processer men också hela program för tekniskt riskutsatta processer inom energisektorn.  

Våra tjänster omfattar:

Case

 

Vi har arbetat med kunder som BP, Compass, Volvo, M&S Barclays och många fler, för att ta fram process- och systemutbildning.

Här är några exempel:

BP – Operational Effectiveness

BP case study

Komplexa och specifika processer ligger till grund för BPs verksamhet. Kineo hjälpte till att åskådliggöra processerna och tog fram möjligheter att öva på att tillämpa dem i en blendedlösning.

Läs mer om case:et (på engelska).

Compass – Financial Systems

Compass var i behov av att utbilda avdelningar i en rad beslutstödsystem och tillhörande processer. Upplägget i detta fall var: Gör deltagarna till detektiver och bygg in intresseväckande och oväntade inslag i systemutbildningen.

Läs mer om case:et (på engelska).

Senaste rön 

 

Video:Best practice in systems training (på engelska).

Kontakta oss...